Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 

  Ngữ php tiếng Anh

  Previous Page  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 13  14  15  16 Next Page

  Đăng chủ đề mới

 

Topic

Author

Replies Views

Post Date

Cu hỏi phức (embedded question) 

lovelycat

0  3873 

11/12/2006

Lối ni phụ họa 

lovelycat

0  3210 

11/12/2006

Cu phủ định (negation) 

lovelycat

0  3249 

11/07/2006

Cu mệnh lệnh 

lovelycat

0  3078 

11/07/2006

Cu điều kiện 

lovelycat

0  3244 

11/07/2006

Cc trợ động từ (Modal Auxiliaries) 

lovelycat

0  3038 

11/07/2006

Cch dng một số trợ động từ hnh thi ở thời hiện tại 

lovelycat

0  3985 

11/07/2006

Tnh từ 

lovelycat

0  3183 

11/07/2006

Ph từ 

lovelycat

0  4865 

11/07/2006

Một số cấu trc cầu khiến (causative) 

lovelycat

0  3087 

11/05/2006

Lin từ (linking verb) 

lovelycat

0  3050 

11/05/2006

Cc cụm từ nối mang tnh quan hệ nhn quả 

lovelycat

0  3569 

11/05/2006

Cu bị động (passive voice) 

lovelycat

0  3248 

11/05/2006

Cc tnh từ v ph từ đặc biệt 

lovelycat

0  6188 

11/03/2006

Lối ni bao hm (inclusive) 

lovelycat

0  2957 

11/03/2006

to know, to know how. 

lovelycat

0  3001 

11/03/2006

Cch rt gọn cu khi sử dụng mệnh đề quan hệ (who, which,...) 

ericdan

2  9230 

11/01/2006

Mệnh đề thể hiện sự nhượng bộ 

lovelycat

0  3659 

10/31/2006

Một số cc động từ đặc biệt khc 

lovelycat

0  2947 

10/31/2006

Sự ph hợp về thời giữa hai vế của một cu 

lovelycat

0  3031 

10/31/2006

Cch sử dụng to say, to tell 

lovelycat

0  3002 

10/31/2006

One v You 

lovelycat

1  3016 

10/31/2006

Đi trước đại từ phải c một danh từ tương ứng với n 

lovelycat

0  2841 

10/31/2006

Khi ph từ đứng đầu cu để nhấn mạnh, phải đảo cấu trc cu 

lovelycat

0  3093 

10/29/2006

Sử dụng V-ing, to + verb để mở đầu một cu 

lovelycat

0  3336 

10/29/2006

Động từ (V-ing, V-ed) dng lm tnh từ 

lovelycat

0  3004 

10/29/2006

Thng tin thừa (redundancy) 

lovelycat

0  2875 

10/29/2006

Cấu trc song song trong cu 

lovelycat

0  3262 

10/29/2006

Cu trực tiếp v cu gin tiếp 

lovelycat

0  3071 

10/29/2006

Chuyển đổi vị tr tn ngữ trực tiếp v gin tiếp 

lovelycat

0  2869 

10/29/2006

 

Chủ Đề

Người Đăng

Trả Lời  Xem

Ngy Đăng

 

 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.