Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 

  Ngữ php tiếng Anh

  Previous Page  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 13  14  15  16 Next Page

  Đăng chủ đề mới

 

Topic

Author

Replies Views

Post Date

Cu hỏi phức (embedded question) 

lovelycat

0  3763 

11/12/2006

Lối ni phụ họa 

lovelycat

0  3101 

11/12/2006

Cu phủ định (negation) 

lovelycat

0  3139 

11/07/2006

Cu mệnh lệnh 

lovelycat

0  2965 

11/07/2006

Cu điều kiện 

lovelycat

0  3124 

11/07/2006

Cc trợ động từ (Modal Auxiliaries) 

lovelycat

0  2920 

11/07/2006

Cch dng một số trợ động từ hnh thi ở thời hiện tại 

lovelycat

0  3871 

11/07/2006

Tnh từ 

lovelycat

0  3065 

11/07/2006

Ph từ 

lovelycat

0  4736 

11/07/2006

Một số cấu trc cầu khiến (causative) 

lovelycat

0  2970 

11/05/2006

Lin từ (linking verb) 

lovelycat

0  2946 

11/05/2006

Cc cụm từ nối mang tnh quan hệ nhn quả 

lovelycat

0  3452 

11/05/2006

Cu bị động (passive voice) 

lovelycat

0  3122 

11/05/2006

Cc tnh từ v ph từ đặc biệt 

lovelycat

0  6040 

11/03/2006

Lối ni bao hm (inclusive) 

lovelycat

0  2847 

11/03/2006

to know, to know how. 

lovelycat

0  2893 

11/03/2006

Cch rt gọn cu khi sử dụng mệnh đề quan hệ (who, which,...) 

ericdan

2  9078 

11/01/2006

Mệnh đề thể hiện sự nhượng bộ 

lovelycat

0  3546 

10/31/2006

Một số cc động từ đặc biệt khc 

lovelycat

0  2844 

10/31/2006

Sự ph hợp về thời giữa hai vế của một cu 

lovelycat

0  2886 

10/31/2006

Cch sử dụng to say, to tell 

lovelycat

0  2895 

10/31/2006

One v You 

lovelycat

1  2899 

10/31/2006

Đi trước đại từ phải c một danh từ tương ứng với n 

lovelycat

0  2732 

10/31/2006

Khi ph từ đứng đầu cu để nhấn mạnh, phải đảo cấu trc cu 

lovelycat

0  2984 

10/29/2006

Sử dụng V-ing, to + verb để mở đầu một cu 

lovelycat

0  3226 

10/29/2006

Động từ (V-ing, V-ed) dng lm tnh từ 

lovelycat

0  2894 

10/29/2006

Thng tin thừa (redundancy) 

lovelycat

0  2769 

10/29/2006

Cấu trc song song trong cu 

lovelycat

0  3157 

10/29/2006

Cu trực tiếp v cu gin tiếp 

lovelycat

0  2968 

10/29/2006

Chuyển đổi vị tr tn ngữ trực tiếp v gin tiếp 

lovelycat

0  2761 

10/29/2006

 

Chủ Đề

Người Đăng

Trả Lời  Xem

Ngy Đăng

 

 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.