englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Ngữ php tiếng Anh >> Thng tin thừa (redundancy)

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: lovelycat
 member
 ID 13964
 Date: 10/29/2006


Thng tin thừa (redundancy)
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

 


Không dùng song song cả 2 từ dưới đây trong cùng một câu:


advance forward

proceed forward

progress forwardCả 3 từ advance, proceed, progress đều có nghĩa tiến lên, tiến về phía trước: "to move in a forward direction". Vì vậy forward là thừa.return back

revert backCả 2 từ return, revert đều có nghĩa: "to go back, to send back". Vì vậy back là thừa.sufficient enoughtHai từ này nghĩa như nhaucompete togethercompete = đua tranh, cạnh tranh với nhau "to take part in a contest against others"reason... becauseHai từ này có nghĩa như nhau. Mẫu đúng phải là "reason... that"join togetherjoin có nghĩa "to bring together", "to put together", "to become a part or a member of..."repeat againrepeat có nghĩa "to say again"new innovationinnovation có nghĩa là một ý tưởng mới "a new idea"matinee performancematinee = buổi biểu diễn chiềusame identicalhai từ này nghĩa giống nhautwo twinstwins = two brothers or sistersthe time / whenHai từ này nghĩa giống nhauthe place / whereHai từ này nghĩa giống nhau

gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group