englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Ngữ php tiếng Anh >> Cu mệnh lệnh

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: lovelycat
 member
 ID 14011
 Date: 11/07/2006


Cu mệnh lệnh
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

11.1 Mệnh lệnh thức trực tiếp 


Close the door

Please turn off the light.

Open the window.

Be quiet.


Sau đây là lời thoại trong một đoạn quảng cáo bia trên TV:

    Tên cướp xông vào một quán bia, rút súng ra chĩa vào mọi người và quát:

        - Give me your jewelry! Don’t move!

    Một thanh niên từ từ tiến lại từ phía sau, gí một chai bia Laser lạnh vào gáy hắn:

        - Drop your weapon!

    Tên cướp tưởng sau gáy hắn là một họng súng liền buông vũ khí đầu hàng.


11.2 Mệnh lệnh gián tiếp: 


Dạng thức gián tiếp thường được dùng với: to order/ ask/ say/ tell sb to do smt

        John asked Jill to turn off the light.

        Please tell Jaime to leave the room.

        I ordered him to open the book.


11.3 Dạng phủ định của câu mệnh lệnh


Ở dạng phủ định, thêm Don’t vào trước động từ trong câu trực tiếp (kể cả động từ be) hoặc thêm not vào trước động từ nguyên thể trong câu gián tiếp. 


Don’t move! Or I’ll shoot. (Đứng im, không tao bắn)

Don’t turn off the light when you go out.

Don’t be silly. I’ll come back. (Đừng có ngốc thế, rồi anh sẽ về mà)

John asked Jill not to turn off the light.

Please tell Jame not to leave the room.

I ordered him not to open his book.


Chú ý: let's khác let us 

        let's go: mình đi nào

        let us go: hãy để chúng tôi đi

Câu hỏi có đuôi của let's là shall we

        Let's go out for dinner, shall we
gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group