Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 

Verbs - Động từ

  Xem tiếp >> A   B   C   D   E   F   G       K   L     O   P   Q   R   S   T   U   W

 Base Form  Past Simple  Past Participle  Nghĩa
 Wake  Woke  Woken  (đánh) thức
 Waylay  Waylaid  Waylaid  Chờ, rình
 Wear  Wore  Worn  Mặc, đội, mang
 Weave  Wove  Woven  Dệt, kết lại
 Wed  Wed  Wed  Kết hôn
 Weep  Wept  Wept  Khóc
 Wend  Wended  Wended  Hướng về phía
 Wet  Wet  Wet  Làm ướt
 Whipsaw  Whipsawed  Whipsawn  Cưa với hai người, mỗi người một đầu
 Win  Won  Won  Thắng, được
 Wind  Wound  Wound  Quanh co, uốn khúc
 Winterfeed  Winterfed  Winterfed  Cho thú ăn sẵn (ở chuồng) trong muà đông
 Wiredraw  Wiredrew  Wiredrawn  kéo (kim loại) thành sợi
 Wit  Wist  Wist  biết
 Withdraw  Withdrew  Withdrawn  Rút lại, kéo ra
 Withhold  Withheld  Withheld  Rút lại, kiềm chế
 Withstand  Withstood  Withstood  Chống, kháng cự
 Wont  Wont  Wont  quen
 Work  Worked  Worked  Rèn (sắt)
 Wrap  Wrapped  Wrapped  bao bọc, gói
 Wreak  Wreaked  Wreaked  trút (giận...)
 Wring  Wrung  Wrung  Ép, vắt
 Write  Wrote  Written  Viết
 
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.