Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 

Verbs - Động từ

  Xem tiếp >> A   B   C   D   E   F   G       K   L     O   P   Q   R   S   T   U   W

 Base Form  Past Simple  Past Participle  Nghĩa
 Hagride  Hagrode  Hagridden  Làm đau đớn
 Halterbreak  Halterbroke  Halterbroken  làm cho quen với việc đeo dây ở cổ
 Hamstring  Hamstrung  Hamstrung  Cắt gân cho què (Gân đùi)
 Handwrite  Handwrote  Handwritten  Viết tay (trái với đánh gõ bằng máy)
 Hang  Hung  Hanged  Treo, treo cổ
 Have  Had  Had  Có
 Hear  Heard  Heard  Nghe
 Heave  Heaved  Heaved  Nâng lên
 Hew  Hewed  Hewn  Đốn, chặt
 Hide  Hid  Hidden  Ẩn, trốn
 Hight  Hote  Hoten  gọi là, tên là
 Hit  Hit  Hit  Đụng, đập
 Hoise  Hoised  Hoised  kéo (cờ); nâng lên
 Hold  Held  Held  Cầm, giữ
 Housebreak  Housebroke  Housebroken  huấn luyện
 Hurt  Hurt  Hurt  (làm) đau
 
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.