Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 

Verbs - Động từ

  Xem tiếp >> A   B   C   D   E   F   G       K   L     O   P   Q   R   S   T   U   W

 Base Form  Past Simple  Past Participle  Nghĩa
 Dare  Dared  Dared  Dám
 Daydream  Daydreamt  Daydreamt  Mơ màng
 Deal  Dealt  Dealt  Giao thiệp
 Dig  Dug  Dug  Đào
 Dight  Dight  Dight  trang điểm, chuẩn bị
 Dispread  Dispread  Dispread  Xem chữ "Spread"
 Disprove  Disproved  Disproven  Bác bỏ
 Dive  Dived/Dove  Dived  Lặn, lao xuống
 Do  Did  Done  Làm
 Dogfight  Dogfought  Dogfought  cắn xé, ẩu đả
 Dow  Dought  Dought  Có khả năng, có năng lực, năng khiếu
 Draw  Drew  Drawn  Vẽ, kéo
 Dream  Dreamed  Dreamt  Mơ mộng
 Drink  Drank  Drunk  Uống
 Drive  Drove  Driven  Lái xe
 Dwell  Dwelt  Dwelt  Ở, trú ngụ
 
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.