Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 

Verbs - Động từ

  Xem tiếp >> A   B   C   D   E   F   G       K   L     O   P   Q   R   S   T   U   W

 Base Form  Past Simple  Past Participle  Nghĩa
 Gainsay  Gainsaid  Gainsaid  Chối, cãi
 Geld  Gelded  Gelded  thiến (súc vật)
 Get  Got  Gotten  Được, trở nên
 Ghostwrite  Ghostwrote  Ghostwritten  Viết cho người khác đội tên, viết thuê.
 Gild  Gilt  Gilded  Mạ vàng
 Gin  Gan  Gan  đánh bẫy, tỉa hột
 Gird  Girded  Girded  Cuốn thắt
 Give  Gave  Given  Cho
 Gnaw  Gnawed  Gnawed  Gặm, ăn mòn
 Go  Went  Gone  Đi
 Grave  Graved  Graven  khắc, chạm, chôn
 Grind  Ground  Ground  Nghiền, xay
 Grow  Grew  Grown  Mọc, trồng
 
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.