Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
Truyện cổ tích

Tṛ chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 
1

 

 

Topic

Author

Views

Post Date

Nên nân cấp trang web hoặc thay đổi giao diện ǵ đó  

anglorthoglots

2069 

01/05/2014

Evaluate your English level by taking this online iBT Toefl exam for free  

anglorthoglots

3007 

08/14/2013

visit the colony of rogue inhabitants  

anglorthoglots

2659 

03/11/2013

A flash of humor on translating  

anglorthoglots

24081 

02/19/2013

ESL or EFL. Learn it to be English speakers, not sneakers!  

anglorthoglots

2286 

02/18/2013

Anglorthoglots's 2013 plans.  

anglorthoglots

3240 

01/08/2013

Anglorthoglots's 2013 plans.  

anglorthoglots

3161 

01/08/2013

ghi âm để học tiếng Anh hiệu quả hơn  

anglorthoglots

2520 

09/23/2011

common mistakes 2  

anglorthoglots

2503 

08/11/2011

nghe common mistakes cuả Anglorthoglots  

anglorthoglots

2585 

07/26/2011

tập dùng voice message  

anglorthoglots

2524 

07/07/2011

Anglorthoglots' Podcast episode 8: long vowels a, e, i, o, u  

anglorthoglots

2401 

01/24/2011

đă phát common mistakes wpisode 2 + 3  

anglorthoglots

2350 

12/23/2010

phát âm cùa s, z -- sierra, zulu  

anglorthoglots

2448 

12/19/2010

những lỗi thông thường trong tiếng Anh, common mistakes episode 1  

anglorthoglots

2449 

12/16/2010

Phát âm interdental th  

anglorthoglots

2398 

12/12/2010

Hiểu về phát âm để nghe nói chuẩn giọng Mỹ  

anglorthoglots

2418 

12/09/2010

tập phát âm giọng Mỹ qua nghe podcasts  

anglorthoglots

2866 

12/09/2010

thi thử toeic online  

anglorthoglots

5313 

11/11/2010

hoc phat am bang cach nghe podcast  

anglorthoglots

2982 

11/06/2010

writing is easy  

anglorthoglots

3282 

10/18/2010

Travel: Where-to-go or wherewithals  

anglorthoglots

2808 

10/18/2010

Born in the year of the Cat  

anglorthoglots

6184 

10/18/2010

Chơi chữ tiếng Anh. Nói lái spoonerism, Pig Latin, Dog Latin...  

anglorthoglots

2930 

06/16/2009

Z đọc là zee, và ..bảng chữ cái NATO  

anglorthoglots

3263 

05/16/2009

Speaking English is frustrating  

anglorthoglots

3498 

05/12/2009

Tại sao nên chuẩn giọng: accent reduction?  

anglorthoglots

4083 

05/12/2009

Bạn phát âm từ wear và where có giống nhau không?  

anglorthoglots

3288 

05/03/2009

Người Mỹ nói giọng rhotic  

anglorthoglots

3197 

03/31/2009

tập phát âm những từ có chữ th, như this, that, thank, think...  

anglorthoglots

4596 

02/28/2009

tập phát âm từ có âm lateral cuối /l/  

anglorthoglots

4188 

02/22/2009

nói tiếng Anh cần có aspiration  

anglorthoglots

3449 

02/16/2009

Article khó dùng?  

anglorthoglots

3047 

02/16/2009

Để phát âm và nghe, nói tiếng Anh chuẩn  

anglorthoglots

4034 

02/16/2009

 

Chủ Đề

Người Đăng

 Xem

Ngày Đăng

 

 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.