Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> Farm - Nông trại, rau, trái cây
Fruit Vegetables 4 - Rau quả


 
lettuce.jpg
lettuce
escarole.jpg
escarole
spinach.jpg
spinach
celery.jpg
celery
 
artichoke.jpg
artichoke
corn.jpg
corn
pea.jpg
pea
asparagus.jpg
asparagus
 
tomato.jpg
tomato
eggplant.jpg
eggplant
pepper.jpg
pepper
garlic.jpg
garlic
 
green_bean.jpg
green bean
peas.jpg
peas
pod.jpg
pod
string_bean.jpg
string bean

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.