Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


#313: All in the same boat, All wrapped upBấm vào đây để nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.

Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả.  Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị  2 thành ngữ trong đó có từ All, đánh vần là A-L-L, nghĩa là tất cả.  Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.

VOICE: (PAULINE): The first idiom is  “All In The Same Boat”, “All In The Same Boat ”.

TEXT:  (TRANG):  “All In The Same Boat” nghĩa đen là tất cả mọi người đều ở trong cùng một chiếc thuyền. Vì thế nó được dùng để chỉ một nhóm nguời có cùng chung số phận may rủi, khó khăn hay nguy hiểm.  Boat, B-O-A-T là chiếc thuyền.  Trong thí dụ thứ nhất sau đây chị Pauline nói về điều gì sẽ xảy ra tại một thị trấn nhỏ khi xưởng máy duy nhất taị đó đóng cửa.

VOICE: (PAULINE): When the steel plant shut down, we were all in the same boat.  The workers had no jobs, and this meant the shops had no business.  This hit everybody in town and it was really tough all around.

TEXT: (TRANG): Chị Pauline cho biết: Khi nhà máy thép  đóng cửa chúng tôi đều bị chung một số phận.  Công nhân không có việc làm, và như vậy có nghĩa là các cửa tiệm không buôn bán được. Điều này ảnh hưởûng đến tất cả mọi nguời trong thị trấn và tình hình hết sức khó khăn.

Có một số từ mới là: Steel đánh vần là S-T-E-E-L nghĩa là thép, Plant, P-L-A-N-T là nhà máy hay xưởng máy, Hit, H-I-T, là đánh mạnh hay làm tổn thương, và Tough, T-O-U-G-H nghĩa là khó khăn, khổ sở.  Và bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): When the steel plant shut down, we were all in the same boat.  The workers had no jobs, and this meant the shops had no business.  This hit everybody in town and it was really tough all around.

TEXT: (TRANG): Thí dụ thứ hai sau đây nói về một nhóm chính trị gia có cùng chung một điều bí mật có thể gây tai hại cho họ.

VOICE: (PAULINE): Let’s stop fighting with each other! Nobody in this room can survive a scandal like this if the media finds out.  We’re all in the same boat.  If you want to save your job, keep your mouth shut!

TEXT: (TRANG):  Chị Pauline nói: Chúng ta  hãy ngưng cãi vã với nhau.  Không ai trong phòng này lại có thể sống  sót sau một vụ tai tiếng như thế này nếu giới truyền thông biết được. Chúng ta đều cùng chung số phận. Nếu quý vị muốn không mất việc thì phải giữ im lặng.

Những từ mới là: Survive đánh vần là S-U-R-V-I-V-E là sống còn, Scandal , S-C-A-N-D-A-L là điều tai tiếng, và Media đánh vần là M-E-D-I-A là giới truyền thông.  Và bây giờ xin mời  quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE):  Let’s stop fighting with each other! Nobody in this room can survive a scandal like this if the media finds out.  We’re all in the same boat.  If you want to save your job, keep your mouth shut!

TEXT: (TRANG): Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.

VOICE: (PAULINE): The second idiom is “All Wrapped Up”, “All Wrapped Up”.

TEXT: (TRANG):  “All Wrapped Up” có một  động từ mới là To Wrap  đánh vần là W-R-A-P, nghĩa là  gói lại, bọc lại.  Vì thế người Mỹ dùng thành ngữ này để chỉ một điều gì được hoàn tất thành công, y như một món hàng được gói  ghém cẩn thận vậy.  Trong thí dụ sau đây, một giám đốc công ty loan báo một thỏa thuận mua bán với một công ty khác.

VOICE: (PAULINE): You know the auto parts maker in Detroit we’ve been trying to set up a joint venture with?  Well,  the deal is all wrapped up.  I just got a call that they agree  to our terms and will sign the contract Monday.

TEXT: (TRANG): Giám đốc này cho biết như sau: Quý vị có  biết hãng làm linh kiện ô tô ở Detroit mà chúng ta vẫn cố tìm cách để mở liên doanh hay không?  Vụ này đã thành công.  Tôi vừa  nhận được một cú điện thoại cho biết họ chấp nhận các điều kiện của chúng ta và sẽ ký một hợp đồng vào thứ hai.

Ta thấy từ Parts đánh vần là P-A-R-T-S nghĩa là linh kiện, đồ phụ tùng, bộ phận, Joint venture đánh vần là J-O-I-N-T và  V-EN-T-U-R-E   là công ty liên doanh, và Terms, T-E-R-M-S nghĩa là điều kiện. Và bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): You know the auto parts maker in Detroit we’ve been trying to set up a joint venture with? Well, the deal is all wrapped up.  I just got a call that they agree to our terms and will sign the contract Monday.

TEXT: (TRANG):  Hồi gần đây có tin nói rằng khu vực Tysons Corner trong quận Fairfax của tiểu bang Virginia sẽ có một hệ thống xe điện ngầm mới lớn vào hàng nhất nhì ở bờ biển miền Đông nước Mỹ.  Đây có thể là đề tài để dùng trong thí dụ thứ hai của chúng ta.

VOICE: (PAULINE): Plans for the subway system that Tysons Corner wants are all wrapped up.  Work will start soon and the system will be completed in about  ten years.

TEXT: (TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Những kế hoạch cho hệ thống xe điện ngầm tại Tysons Corner đã được hòan tất. Công tác xây dựng sẽ bắt đầu trong một ngày gần đây, và hệ thống này sẽ được hoàn tất trong vòng 10 năm.

Có vài từ mới mà ta cần biết là Subway  đánh  vần là S-U-B-W-A-Y nghĩa là xe điện ngầm, và Completed, C-O-M-P-L-E-T-E-D nghĩa là được hòan thành.  Và bayâ giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): Plans for the subway system that Tysons Corner wants are all wrapped up.  Work will start soon and the system will be completed in about  ten years.

TEXT: (TRANG): Thí dụ vừa rồi đã kết thúc baì học thành ngữ English American Style hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới.  Một là All In The Same Boat nghĩa là có cùng chung  một số phận, và hai là All Wrapped Up nghĩa là được hòan tất một cách tốt đẹp.  Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.


Source: http://www.voanews.com
Views: 5214   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.