Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


#312: Aces high, Ace in the hole, Within an ace of winningBấm vào đây để nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.

Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả.  Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ trong đó có một từ mới là Ace, đánh vần là A-C-E nghĩa là  lá bài ách, tức là lá số 1.  Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.

VOICE: (PAULINE): The first idiom is “Aces High”,  “Aces High”.

TEXT: (TRANG):  Ai đánh bài cũng đều biết lá ách là lá bài cao nhất. Vì thế từ Ace được dùng để chỉ một người xuất  sắc hay tốt nhất, như quý vị nghe trong thí dụ sau  đây về một nhà doanh thương tên Smith.

VOICE: (PAULINE): It’s a pleasure doing business with Mr. Smith.  He  always gives us a big order and pays for the goods as soon as he gets our shipment.  One of our best customers-He’s aces high with me!

TEXT: (TRANG): Chị Pauline nói: Buôn bán với ông Smith quả là  thoải mái.  Lúc nào ông ấy cũng  đặt mua một số hàng lớn của chúng tôi , và trả tiền ngay sau khi nhận được hàng.  Ông ấy là một trong những khách hàng quý nhất của chúng tôi.  Ông ấy là khách hàng số một.

Những từ mới mà ta cần biết là: Pleasure, đánh vần là P-L-E-A-S-U-R-E là thoải mái, dễ chịu, Order, O-R-D-E-R là đơn đặt mua hàng, và Customer, C-U-S-T-O-M-E-R  là khách hàng. Và bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): It’s a pleasure doing business with Smith.  He  always gives us a big order and pays for the goods as soon  as he gets our shipment.  One of our best customers-He’s aces high with me!

TECT: (TRANG):  Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.

VOICE: (PAULINE):  The second idiom is “An Ace In The Hole”, “An Ace In The Hole”.

TEXT : (TRANG): Khi  người Mỹ đánh bài Poker, mỗi tay chơi sẽ được chia cho 4  lá bài lật ngửa.  Còn lá thứ năm thì  được coi là lá bài chủ cao nhất, được để úp  cho đến khi nào cần thì họ mới lật lên.  Vì thế nó được coi là “Ace in The Hole”. Thành ngữ này giờ đây được dùng trong mọi trường hợp, kể cả trong lãnh vực chính trị. Trong thí dụ sau đây chị Pauline bàn về một cuộc bầu cử sắp tới.

VOICE: (PAULINE): I think Jack Roe will win because he has a real ace in the hole.  It’s still a secret, but the governor will endorse him publicly next  week and  that means a lot of extra votes.

TEXT (TRANG): Chị Pauline nói: Tôi cho rằng ông Jack Roe sẽ thắng cử bởi vì ông ấy có một lá bài chủ trong tay. Hiện giờ chưa ai biết đến điều này, nhưng ông thống đốc sẽ công khai ủng hộ ông Roe vào tuần tới và như thế là ông ấy sẽ nhận được thêm nhiều phiếu.

Có vài từ mới đáng chú ý là: Secret, đánh vần là S-E-C-R-E-T nghĩa là điều bí mật, Governor, G-O-V-E-R-N-O-R là thống đốc một tiểu bang, và  To Endorse, E-N-D-O-R-S-E là  ủng hộ.  Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): I think Jack Roe will win because he has a real ace in the hole.  I’ts still a secret, but the governor will endorse him publicly next week and  that means a lot of extra votes.

TEXT: (TRANG): Đôi khi quý vị cũng nghe người Mỹ dùng một thành ngữ có cùng một nghĩa như Ace In The Hole.  Và đó là Ace Up Your Sleeve, nghĩa đen là một  lá bài ách dấu trong tay áo.  Sleeve, đánh vần là S-L-E-E-V-E là  tay áo.  Và tiếp theo đây mời quý vị nghe thành ngữ thứ ba.

VOICE: (PAULINE):  The third idiom is “Within An Ace Of Winning”, “Within An Ace Of Winning”.

TEXT: (TRANG): “ Within An Ace of Winning” là chỉ còn một chút xíu nữa là thắng . Thành ngữ này được dùng trong lãnh vực thể thao, thương mại, hay bất cứ sinh hoạt nào khác trong  cuộc sống. Trong thí dụ sau đây, một huấn luyện viên bóng rổ tại một trường nữ trung học nói chuyện với báo chí sau một cuộc tranh tài.

VOICE: (PAULINE):  I’m real proud of our girls because nobody thought they had a chance and we came within an ace of winning the game.  It was that last-second basket that beat us by just one  point.

TEXT: (TRANG):  Huấn luyện viên này nói: Tôi rất tự hào về các cầu thủ của tôi bởi vì không ai tin là các em ấy có cơ may thắng cuộc, và chúng tôi chỉ còn một chút xíu nữa là thắng rồi.  Chỉ vì quả bóng của đội kia lọt vào rổ vào giây phút chót khiến chúng tôi bị thua chỉ  có một điểm.

Một vài từ mới mà ta cần biết là: Proud, P-R-O-U-D nghĩa là tự hào, hãnh diện, và basket đánh vần là B-A-S-K-E-T nghĩa là  cái rổ.  Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE):  I’m real proud of our girls because nobody thought they had a chance and we came within  an ace of winning the game.  It was that last-second basket that beat us by just one  point.

TEXT: (TRANG):  Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ English American Style hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.  Như vậy là chúng ta vừa học  được ba thành ngữ mới có từ Ace. Một là  Aces High là một người xuất sắc, hai là Ace In The Hole là một lá bài chủ cao nhất dành cho lúc cần đến, và ba là Within An Ace of Winning là chỉ còn một chút xíu nữa là thắng. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.


Source: http://www.voanews.com
Views: 5411   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.