Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


#298: Something smells fishy, The sweet smell of successBấm vào đây để nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.

Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả.  Trong bài học thành ngữ English American Style kỳ trước chúng tôi có đem đến quý vị  hai thành ngữ có từ Smell, đánh vần là S-M-E-L-L nghĩa là ngửi.  Hôm nay chúng tôi có thêm hai thành ngữ khác cũng có từ Smell. Mỗi thành ngữ sẽ có hai thí dụ.  Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.

VOICE: (PAULINE): The first idiom is “Smell Fishy”, “Smell Fishy”.

TEXT: (TRANG): “Smell Fishy”, nghĩa đen là ngửi thấy một mùi gì tanh như  mùi cá.  Người Mỹ dùng “Smell Fishy” khi họ cảm thấy có điều gì đó sai lạc hay không hợp lý, nhưng họ không biết rõ đó là điều gì. Trong thí dụ thứ nhất sau đây chị Pauline đi tìm mua một căn nhà. Chị thấy một căn nhà chị rất thích nhưng vẫn nghi ngờ là có điều gì đó không tốt mà chị chưa khám phá ra.

VOICE: (PAULINE):  I found this beautiful place, just what I want. But the price is so low I smell something fishy.  There must be a major problem with basement leaks, or the heating system, or something else is wrong.

TEXT: (TRANG): Chị Pauline nói: Tôi tìm thấùy căn nhà đẹp  đẽ  này, đúng như ý tôi muốn.  Tuy nhiên, giá nhà quá thấp khiến tôi cảm thấy có điều gì đó  không đúng.  Chắc chắn phải có trục trặc lớn với những chỗ hở dưới hầm nhà, hay hệ thống sưởi bị hư, hay một  điều gì đó sai lạc.

Ta thấy từ Major đánh vần là M-A-J-O-R nghĩa là quan trọng, lớn lao, Leak đánh vần là L-E-A-K nghĩa là kẽ hở, khe hở, và Heating, H-E-A-T-I-N-G nghĩa là sưởi  ấm.  Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE):  I found this beautiful place, just what I want. But the price is so low I smell something fishy.  There must be a major problem with basement leaks, or the heating system, or something else is wrong.

TEXT: (TRANG):  Trong thí dụ thứ hai, chị Pauline lo ngại khi thấy ông xếp chị đề nghị tăng lương cho chị, vì chị sợ rằng ông ấy có một ẩn ý:

VOICE: (PAULINE): My boss has offered me a higher salary if I move to our branch office.  It looks like a good deal but I smell something fishy.  We don’t get along and maybe this is just a trick to get rid of me for good.

VOICE: (PAULINE):  Chị Pauline nói: Ông xếp tôi đã đề nghị tăng lương cho tôi nếu tôi chịu chuyển sang một văn phòng chi nhánh của công ty.  Đề nghị này trông khá tốt nhưng tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn.  Tôi và ông ấy không hòa thuận với nhau và có lẽ đây là chỉ  một  mưu kế để loại tôi ra khỏi công ty luôn.

Những từ mới đáng chú ý là: Move đánh vần là M-O-V-E nghĩa là chuyển đi, dọn đi, Get Along đánh vần là G-E-T và A-L-O-N-G nghĩa là hòa hợp với nhau, và Trick, T-R-I-C-K nghĩa là mưu kế.  Và bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.

VOICE: ( PAULINE): My boss has offered me a higher salary if I move to our branch office.  It looks like a  good deal but I smell something fishy.  We don’t get along and maybe this is just a trick to get rid of me for good.

TEXT: (TRANG): Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.

VOICE: (PAULINE):  The second idiom is “Sweet Smell of Success”,  “Sweet Smell of Success”.

TEXT: (TRANG):  “Sweet Smell of Success” nghĩa đen là mùi thơm của sự thành công.  Ta thấy Success, đánh vần là S-U-C-C-E-S-S nghĩa là sự thành công. Khi ta thành công trong một lãnh vực nào đó như học giỏi, có nhiều tiền hay có địa vị cao sang, ta cảm thấy sung sướng như khi ngửi thấy mùi thơm của hoa lá vậy. Mời quý vị nghe thí dụ sau đây:

VOICE: (PAULINE):  For once in my life I’d like to get at least a whiff of the sweet smell of success.  I’ve been close to making a whole lot of money three times, but something has always come along to spoil it.

TEXT: (TRANG): Chị Pauline nói: Trong suốt đời tôi, tôi muốn có một lần được ngửi ít ra là một thoáng hương thơm của sự thành công.  Tôi đã ba lần có dịp  gần kiếm được rất nhiều tiền, nhưng một cái gì đó luôn luôn xảy ra khiến tôi  hỏng mất cơ hội làm giàu.

Những từ mới đáng chú ý là: Whiff đánh vần là W-H-I-F-F nghĩa là một luồng gió nhẹ hay một mùi nhẹ, và Spoil đánh vần là S-P-O-I-L nghĩa là làm hỏng.  Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): For once in my life I’d like to get at least a whiff of the sweet smell of success.  I’ve been close to making a whole lot of money three times, but something has always come along to spoil it.

TEXT: (TRANG): Trong thí dụ thứ hai sau đây chị Pauline kể lại câu chuyện của  một người bạn đã một lần thành công nhưng sau đó mất hết.

VOICE: (PAULINE): My friend John knows what the sweet smell of success is.  He had a big house, three fancy cars and ten million bucks in the bank.  Then the stock market crashed and that sweet smell vanished overnight.

TEXT: (TRANG): Chị Pauline nói: Anh John bạn tôi biết thế nào là nỗi sung sướng khi thành công.  Anh ấy có một ngôi nhà to, ba chiếc xe sang trọng và mười triệu đôla trong ngân hàng.  Sau đó thị trường chứng khoán sụp đổ, và sự thành công của anh chỉ qua một đêm đã tan biến mất.

Ta thấy Fancy đánh vần là F-A-N-C-Y nghĩa là sang trọng, đắt tiền, Buck đánh vần là B-U-C-K nghĩa là đồng đôla, và Vanish, V-A-N-I-S-H nghĩa là tan biến.  Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): My friend John knows what the sweet smell of success is.  He had a big house, three fancy cars and ten million bucks in the bank.  Then the stock market crashed and that sweet smell vanished overnight.

TEXT: (TRANG):  Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ English American Style hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa kỳ.  Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới.  Một là Something Smells Fishy nghĩa là cảm thấy có cái gì sai lầm nhưng ta không biết đó là cái gì, và hai là Sweet Smell of Success nghĩa là nỗi sung sướng khi thành công.  Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại  quý vị trong bài học kế tiếp.


Source: http://www.voanews.com
Views: 4471   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.