Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


#297: Smell a rat, Smell BloodBấm vào đây để nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.

Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả.  Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ trong đó có từ SMELL đánh vần là S-M-E-L-L nghĩa là ngửi. Mỗi thành ngữ sẽ có hai thí dụ. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.

VOICE: (PAULINE):  The first idiom is  “Smell A Rat”,  “Smell A Rat”.

TEXT: (TRANG): “Smell A Rat’nghĩa đen là ngửi thấy một con chuột, để nói về một con mèo tìm thấy dấu vết của một con chuột bằng cách đánh hơi thấy mùi  của nó.  Ta có từ Rat đánh vần là R-A-T,  Rat, nghĩa là con chuột.  Ngày any Smell A Rat có nghĩa là nghi ngờ có một sự sai quấy hay dối trá.  Trong thí dụ thứ nhất sau đây một bà chủ  hiệu ăn tỏ ý nghi ngờ một khách hàng về tội ăn cắp vặt.

VOICE: (PAULINE):  Whenever that long-haired boy eats here, one of our ash strays disappears.  I’m beginning to smell a rat. I’m telling the waiters to keep a watchful eye on him.

TEXT: (TRANG):  Bà chủ tiệm nói: Mỗi khi anh chàng tóc dài đó ăn ở đây,thì một trong mấy các gạt tàn thuốc lá của chúng ta  biến mất.  Tôi bắt đầu nghi ngờ có chuyện gì sai  quấy đây.  Tôi sẽ nói với những người hầu bàn hãy đề phòng anh chàng này.

Ta thấy có từ Ash, đánh vần là A-S-H nghĩa là tro, Tray, đánh vần là T-R-A-Y nghĩa là cái  khay, và Ash Tray là cái gạt tàn thuốc, và Watchful đánh vần là W-A-T-C-H-F-U-L nghĩa là đề phòng. Và bây giờ  mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: ( PAULINE):  Whenever that long-haired boy eats here, one of our ash strays disappears.  I’m beginning to smell a rat. I’m telling the waiters to keep a watchful eye on him.

TEXT: (TRANG):  Trong thí dụ thứ hai tiếp theo đây chị Pauline nói về một cảnh sát viên đi bắt kẻ trộm.

VOICE: (PAULINE):  When the policeman saw a light go on in the store at midnight, he smelled a rat. He immediately called for help.  The police surrounded the building and arrested three burglars armed with guns.

TEXT: (TRANG):  Chị Pauline kể lại như sau: Khi người cảnh sát trông thấy một ngọn đèn bật lên trong cửa tiệm lúc nửa đêm ông ấy thấy có điều gì sai trái.  Ông ấy bèn tức khắc gọi người đến trợ giúp, và cảnh sát đã bao vây  căn nhà và bắt được ba tên trộm có mang súng.

Những từ mới mà ta cần biết là: Midnight đánh vần là M-I-D-N-I-G-H-T nghĩa là nửa đêm , Surrounded đánh vần là S-U-R-R-O-U-N-D-E-D nghĩa là bao vây, và Burglar, B-U-R-G-L-A-R nghĩa là kẻ trộm, kẻ cắp. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE):  When the policeman saw a light go on in the store at midnight, he smelled a rat.  He immediately called for help.  The police surrounded the building and arrested three burglars armed with guns.

TEXT: (TRANG):  Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.

VOICE: (PAULINE): The second idiom is “Smell Blood”,  “Smell Blood”.

TEXT: (TRANG):  “ Smell Blood” nghĩa đen là ngửi thấy máu, tức là cảm thấy  hăng say khi cho rằng kẻ thù của mình hay đối  thủ  của mình sắp bị thất bại.  Thành ngữ này thọat đầu được dùng khi nói tới những con cá mập trở nên hăng say điên cuồng khi ngửi thấy máu của các con cá mập khác hay của các con cá khác  bị thương và bắt đầu tấn công  những con cá này. Ta còn nhớ hồi  ông Bill Clinton còn làm tổng thống, ông gặp nhiều khó khăn trong một vụ mua bán đất đai tại  Whitewater,  tiểu bang Arkansas. Đảng cộng hòa đã  phản ứng như sau:

VOICE: (PAULINE):  The Republicans are smelling blood over the President’s Whitewater scandal.  It seems the current uproar won’t fade away so easily in congress and the media no matter how hard  the president fights back.

TEXT: (TRANG):  Câu này có nghĩa như sau: Đảng cộng hòa cảm thấy hăng say khi thấy tổng thống sắp bị nguy vì vụ tai tiếng Whitewater.  Dường như sự náo động này sẽ không giảm bớt dễ dàng tại quốc hội hay trong giới truyền thông, dù cho tổng thống có chống cự lại mạnh đến thế nào đi nữa.

Ta thấy từ Scandal, đánh vần là S-C-A-N-D-A-L nghĩa là một vụ tai tiếng, Uproar, đánh vần là U-P-R-O-A-R nghĩa là sự náo động, ồn ào, và media, M-E-D-I-A nghĩa là  giới truyền thông.  Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này:

VOICE : (PAULINE):  The Republicans are smelling blood over the President’s Whitewater scandal.  It seems the current uproar won’t fade away so easily in congress and the media no matter how hard  the president fights back.

TEXT: (TRANG): Trong thí dụ thứ hai tiếp theo đây, một chính trị gia tên Tom dự định ra tranh cử vào thượng viện. Nhưng có một trở ngại chính đang chặn đường anh.  Đó là vị thống đốc tiểu bang của anh, là một người rất được lòng dân và có lẽ cũng sẽ  tranh cử.  Vì thế anh Tom rất mừng rỡ khi thấy ông thống đốc loan báo quyết định không tranh cử. Mời quý vị nghe:

VOICE: (PAULINE) : Tom certainly smells blood.  The governor was his strongest rival . Now that  he has decided not to run, Tom has a real good chance to win this election and to go to Washington for  six years.

TEXT: (TRANG):  Câu này có nghĩa như sau: anh Tom rất sung sướng.  Ông thống đốc trước đây là đối thủ chính của anh.  Bây giờ ông thống đốc đã quyết định không tranh cử, nên anh Tom có một cơ hội tốt đẹp để thắng cử và đi Washington làm việc trong  sáu năm sắp tới.

Ta thấy có từ Rival đánh vần là R-I-V-A-L nghĩa là đối thủ, và Chance, C-H-A-N-C-E nghĩa là cơ hội.  Và bây giờ  xin mời  quý vị nghe  lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): Tom certainly smells blood.  The governor was his strongest rival . Now that  he has decided not to run, Tom has a real good chance to win this election and to go to Washington for  six years.

TEXT: (TRANG):  Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ English American Style hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới.  Một là Smell A Rat nghĩa là nghi ngờ có điều gì sai quấy, và hai là Smell Blood nghĩa là hăng say thích thú khi nghĩ rằng đối thủ của mình sắp bị thất bại.  Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.


Source: http://www.voanews.com
Views: 4048   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.