Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Note of absence - Đơn xin nghỉ họcDear Miss Coleman,

Tony was absent yesterday because he had 24-hour flu. He's feeling fine this morning and was eager to get back to school.
I'll be home all day. If there's any problem, feel free to call me and I'll pick him up.

Sincerely,

Bài dịch mang tính tham khảo

Cô Coleman kính mến,

Ngày hôm qua Tony nó phải nghỉ học vì bị cảm cúm cả ngày. Sáng nay nó cảm thấy khỏe và muốn đi học lại ngay.
Tôi sẽ ở nhà suốt ngày hôm nay. Nếu có việc gì, xin cô vui lòng gọi điện cho tôi, để tôi đón cháu về.

Chân thành cảm ơn,
Views: 14246   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.