Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Requesting information from colleges - Muốn biết thông tin về các trường đại họcDear Admissions Director,

I am considering applying for admission to Stars and Stripes University. I am a junior at Handsome High in Los Angleles and will be entering college a year from September.
Please forward an application, a catalog and any other information you have for applicants, including application procedures for financial aid.
I'm interested in a career in architecture. Any additional information on that area of study would be helpful.

Thank you,

Bài dịch mang tính tham khảo

Kính thưa chủ tịch hội đồng tuyển sinh,

Em định xin vào học tại trường Đại học Stars và Stripes. Em hiện là học sinh năm thứ 3 trường trung học Handsome ở Los Angeles, và sẽ học cao đẳng một năm, kể từ tháng 9.
Xin vui lòng gửi cho em một đơn xin nhập học, một quyển sách chỉ dẫn và những thông tin cần thiết khác cho người xin học, kể cả những thủ tục đăng ký và lệ phí.
Em rất thích nghề kiến trúc. Mọi thông tin liên quan đến ngành học này đều giúp em rất nhiều.

Chân thành cám ơn,
Views: 13593   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.