Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Complaint to gym teacher - Phàn nàn về giáo viên dạy thể dụcDear Mr. Strong,

My son, Ralph, sadly recounted the tirade you directed at him today, and I must take exception to your methods.
Ralph says he was berated in front of the entire gym class and called a sissy for his inability to do enough pushups or climb the rope ladder as quickly as you’d like.
You, Mr. Strong, of all people should know that not all children have equal physical strength and coordination. For what it’s worth, Ralph has always given the best that was in him in gym as in everything else. He knows and I know that his efforts fall short of the achievements of some other seventh graders, and we both wish it were otherwise.
But instead of encouragement, he is showered with abuse, not by his peers, but by his instructor. I find it inexcusable.
Fortunately such insensitivity is the exception rather than the rule at Alton Junior High.

Yours truly,


Bài dịch mang tính tham khảo

Thầy Strong mến,

Con trai tôi, Ralph, cứ buồn bã nhắc lại từng câu la mắng của thầy ngày hôm nay, và tôi buộc lòng phải phản đối phương pháp giáo dục của thầy.
Ralph nói rằng nó bị thầy la mắng trước mặt cả lớp và thầy còn gọi nó là "đồ con gái" chỉ vì nó không thực hiện đủ số lần hít đất hoặc leo thang dây nhanh như thầy muốn.
Thầy Strong ạ, người ta đều biết rằng không phải đứa trẻ nào cũng đều có một thể lực mạnh mẽ như nhau. Điều đáng nói là Ralph đã nổ lực hết mình và đã đạt được kết quả tốt nhất mà nó có thể có được. Ralph và tôi đều biết rằng với tất cả nỗ lực, cậu ta cũng không thể đạt được những kết quả như những bạn cùng lớp. Cả hai chúng tôi mong rằng mọi sự sau này sẽ khá hơn.
Nhưng thay vì được khuyến khích Ralph lại bị đem ra bêu rếu chẳng phải bởi bạn bè nó, mà bởi ngay người dạy dỗ nó! Thật là một điều không thể chấp nhận được.
Điều may mắn là sự thiếu tế nhị đó chỉ là ngoại lệ ở trường Alton Junior High.

Kính chào,
Views: 14407   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.