Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


That really makes my blood boil !!! - Điều đó thực sự làm cho em sôi máu lên được!!!Georgina: That's the last time we give a party. It'll take ages to clean up this mess and get back to normal.
Greg: Yes, look at these wine stains on the carpet and the scratch marks on the table.
Georgine: I know, they'll be almost impossible to get rid of completely.
Greg: Oh no! Look here, people have been stubbing their cigarettes out on the sofa.
Georgina: I can't believe it ! That really makes my blood boil.
Caroline: This is going to cost us a fortune.

Bài dịch mang tính tham khảo

Georgina: Đấy là lần cuối chúng ta tổ chức một bữa tiệc. Phải mất rất nhiều thời gian để lau dọn cái đống này và trở về tình trạng bình thường.
Greg: Ừ, nhìn những vết rượu trên thảm và những vết xước trên bàn này.
Georgina: Em biết, không thể nào mà xóa bỏ hoàn toàn được tất cả những cái đó.
Greg: Ôi không, nhìn này, mọi người đã dí cả thuốc lá vào ghế sofa.
Georgina: Em không thể tin được! Điều đó thực sự làm cho em sôi máu lên được.
Carolina: Điều này sắp lấy đi của chúng ta một gia tài rồi đấy.


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 5460   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.