Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


I've just put in an application !!! - Tớ vừa nộp đơn xin việc!!!Eddie: I'm really fed up with my present job.
Samantha: Really ? What's the matter with it ?
Eddie: It's so boring, the pay's miserable and there's no appreciation.
Samantha: I'm sorry to hear that. What are you going to do about it.
Eddie: I've already done something. I've just put in an application for a better paid and higher status job in the company where my brother works.
Samantha: Well I hope you get an interview. I'm sure you will.

Bài dịch mang tính tham khảo

Eddie : Tớ chán ngấy cái công việc hiện tại của tớ rồi
Samatha: Thế ư ? Có vấn đề gì với nó?
Eddie : Nó tẻ ngắt . Lương bổng thì nghèo nàn mà cũng chẳng có sự đánh giá đúng mức gì cả .
Samatha : Tớ rất lấy làm tiếc khi phải nghe điều này . Thế rồi cậu định làm sao?
Eddie : Tớ đã làm vài thứ . Tớ vừa nộp đơn xin việc ở công ty anh trai tớ đang làm đề nghị một khoản lương tốt hơn và tình trạng làm việc tốt hơn.
Samatha : Tớ hi vọng cậu sẽ được phỏng vấn . Tớ chắc cậu sẽ được mà.


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 8484   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.