Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Tailor your resume to fit the job !!! - Chỉnh sửa lý lịch của bạn cho phù hợp với công việc !!!Danny: I'm thinking of applying for a marketing manager's job.
Victor: Well you've got plenty of experience, so you should have a good chance.
Danny: I'm going to work on my resume tonight after work.
Victor: I'd wait until you get the job description if I were you.
Danny: Why do you say that ?
Victor: Well then you'll be able to tailor your resume to fit the job.

Bài dịch mang tính tham khảo

Danny : Mình đang nghĩ về việc nộp đơn xin làm quản lý Marketing .
Victor : À , bạn có rất nhiều kinh nghiệm và vì thế bạn sẽ có một cơ hội tốt .
Danny : Tối nay mình sẽ soạn sơ yếu lý lịch sau khi xong việc .
Victor : Nếu mình là bạn , mình sẽ chờ cho đến khi nhận được bản mô tả về công việc .
Danny : Sao bạn lại nói vậy ?
Victor : Như vậy bạn sẽ có thể chỉnh sửa lý lịch của bạn cho phù hợp hơn .


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 7721   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.