Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


I'm a job hopper !!! - Tôi là một người nhảy việc !!!Lana: Please wish me luck for tomorrow, Roy.
Roy: Oh, why's that ? Are you getting married ?
Lana: Very funny. No, I've got an interview for an HR manager's job with a television company.
Roy: Well done ! I'm sure you'll get the job.
Lana: I'm not so sure. I'm a bit worried about how they'll see my resume.
Roy: What's the problem ?
Lana: Well, I've moved companies quite a bit over the past few years and I'm afraid they might think I'm a job hopper.

Bài dịch mang tính tham khảo

Lana : Hãy chúc tôi may mắn ngày may đi Roy .
Roy : Ồ sao lại thế ? Bạn sắp sửa kết hôn à ?
Lana : Rất là vui . Không , Mình có một cuộc phỏng vấn cho việc quản lý nhân sự ở một công ty truyền hình .
Roy : Tuyệt quá ! Mình chắc bạn sẽ có được công việc đó .
Lana : Mình thì không chắc lắm . Mình có một chút lo lắng về việc họ sẽ thấy lý lịch của mình .
Roy : Có vấn đề gì sao ?
Lana : À , mình đã chuyển chỗ làm trong vòng một vài năm gần đây và mình sợ rằng người ta sẽ nghĩ rằng mình là một người hay nhảy việc .


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 8496   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.