Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Meet the criteria !!! - Đạt tiêu chuẩn !!!Adrienne: Look at the job ad . What do you think ?
Tessa: Let's see : HR manager; at least ten years' experience preferably in at least two different industries; experience of change management; ability to deal with the unexpected.
Adrienne: They're asking for quite a lot.
Tessa: Well, maybe, but I know your resume and you definitely meet the criteria for the job.
Adrienne: So you think I should apply ?
Tessa: Of course, Have a go. You'll be a strong candidate.

Bài dịch mang tính tham khảo

Adrienne : Nhìn cái tờ quảng cáo công việc kìa . Bạn nghĩ gì về nó ?
Tessa : Để xem nào : quản lý nhân sự ; đòi hỏi ít nhất mười năm kinh nghiệm ở hai ngành công nghiệp khác nhau ; kinh nghiệm về thay đổi sự quản lý ; năng lực đối phó với những tình huống bất ngờ .
Adrienne : Họ đòi hỏi khá nhiều .
Tessa : Ừ , có thể vậy , nhưng tôi biết lý lịch của bạn và bạn dứt khoát đạt tiêu chuẩn cho công việc này .
Adrienne : Vậy bạn nghĩ tôi nên để tâm đến ?
Tessa : Tất nhiên , bạn sẽ là một ứng viên đáng giá .


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 7224   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.