Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


He was headhunted !!! - Anh ta được săn lùng !!!Griff: Barry's just got the most fantastic job.
Tarquin: Lucky devil ! Tell me more.
Griff: He's got the finance director's job with the country's biggest shipping corporation.
Tarquin: How did he get that ? I haven't seen any finance directors' jobs advertised lately and I check the appointments pages regularly.
Griff: He was headhunted through one of the top recruitment consultancies.
Tarquin: He must have got an outstanding reputation to get his job that way.

Bài dịch mang tính tham khảo

Griff : Barry vừa có một công việc thật là tuyệt .
Tarquin : Anh ta thật là may mắn . Nói rõ hơn với tôi đi .
Griff : Anh ta đã nhận được làm giám đốc tài chính cho công ty vận chuyển lớn nhất nước .
Tarquin : Làm sao anh ta có được công việc đấy ? Gần đây tôi không nghe gì về việc thông báo tuyển giám đốc tài chính trên các trang thông tin tuyển dụng cả .
Griff : Anh ta là một trong những người được săn lùng nhất trong các nguồn tư vấn tuyển chọn .
Tarquin : Chắc hẳn anh ta phải một danh tiếng vượt bậc mới có thể có được công việc bằng cách đấy .
Views: 7209   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.