Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


The going rate for my job !!! - Mức lương sắp tới cho công việc của tôi !!!Manager: So what makes you think you're worth a raise in salary ?
James: Well, first of all I've been responsible for a ten per cent increase in sales since I joined the company.
Manager: That may be true, but the market in general has been expanding in that period.
James: I've also improved my department's efficiency and cut its costs by seven per cent.
Manager: OK, OK, what are you looking for ?
James: I want an annual salary that at least matches the going rate for my job, which is currently $80,000. That means a raise of $ 7,500.

Bài dịch mang tính tham khảo

Người quản lý: Nào , điều gì khiến anh nghĩ là anh xứng đáng được tăng lương ?
James : À , đầu tiên tôi là nguyên nhân làm tăng thêm mười phần trăm doanh số bán hàng kể từ khi tôi gia nhập vào công ty .
Người quản lý : Điều này có thể đúng , nhưng bình thường thị trường vẫn phát triển trong thời kỳ đó .
James : Tôi cũng đã cải thiện được hiệu suất cửa hàng của tôi và giảm được bảy phần trăm chi phí phải trả cho nó.
Người quản lý : Được rồi , được rồi . Vậy anh đang mong chờ điều gì ?
James : Tôi muốn một mức lương hàng năm ít nhất cũng tương xứng với công việc của tôi, chừng khoảng $80,000 . Có nghĩa là nâng lên thêm $7,500 nữa .


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 7995   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.