Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


They beat us down as far as they could !!! - Họ cố giảm giá của chúng tôi xuống !!!Guy: Which company were you selling to ?
Harry: Compexon, it's a number one in automotive components.
Guy: Did you get a good deal ?
Harry: Not really. They beat us down as far as they could.
Guy: That's tough. Where do you go from here ?
Harry: We'll have to reduce our costs a lot to make any real profit on the deal.

Bài dịch mang tính tham khảo

Guy : Bọn anh bán cho công ty nào?
Harry : Compexon, đó là công ty hàng đầu trong sản xuất linh kiện tự động .
Guy : Các anh nhận được một món hời chứ?
Harry : Không hẳn. Họ cố giảm giá của chúng tôi xuống
Guy : Khó thật nhỉ. Thế bọn anh định như thế nào?
Harry : Chúng tôi sẽ giảm chi phí xuống để có thể thu được lợi nhuận thực sự trong hợp đồng này .


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 7627   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.