Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


They used pressure tactics !!! - Họ đã dùng thủ đoạn gây sức ép !!!Gordon: You don't look too pleased. What happened ?
Chris: They gave us a really tough time and forced us to agree to sell at the lowest possible price.
Gordon: Couldn't you have done better than that if you'd tried harder ?
Chris: Not really, they used pressure tactics.
Gordon: What do you mean ?
Chris: They said that if we didn't agree to their terms they would take all their existing business with us away. So we really had no choice.

Bài dịch mang tính tham khảo

Gordon : Trông anh có vẻ không hài lòng . Có chuyện gì đã xảy ra vậy ?
Chris : Họ đã đưa ra cho chúng tôi một khoảng thời gian thực sự gay go và ép buộc chúng tôi phải đồng ý bán bằng cái giá thấp nhất có thể .
Gordon : Cố gắng cũng không thể làm được gì tốt hơn sao?
Christ : Thực sự là không ? Họ đã dùng thủ đoạn gây sức ép.
Gordon : Ý anh là sao ?
Christ : Họ đã nói rằng nếu như chúng tôi không đồng ý với những mệnh lệnh của họ , họ sẽ huỷ bỏ tất cả những công việc kinh doanh với chúng tôi . Vì thế chúng tôi thực sự không còn sự lựa chọn nào khác .


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 7643   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.