Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


We've got a win-win situation !!! - Chúng tôi có một thế thắng lợi hoàn toàn !!Jason: We'll give you the order if you can guarantee delivery in three weeks.
Keith: If you confirm the order today, we'll deliver in two weeks. We'll have to because we have an urgent order that we must start working on in two weeks' time.
Jason: If you can deliver in two weeks, that would give us a big advantage over our competitors.
Keith: We definitely can, our workers are very experienced and we have the latest equipment.
Jason: Looks like we've got a win-win situation here. You've got our order.
Keith: That's great. We'll start on it straight away.

Bài dịch mang tính tham khảo

Jason : Chúng tôi sẽ đưa cho anh đơn đặt hàng nếu như anh có thể bảo đảm việc giao hàng trong vòng ba tuần.
Keith : Nếu các anh xác nhận hợp đồng vào ngày hôm nay, chúng tôi sẽ bảo đảm giao hàng trong hai tuần . Chúng tôi sẽ phải làm vậy bởi vì chúng tôi có một hợp đồng khẩn cấp và chúng tôi buộc phải bắt đầu công việc trong hai tuần .
Jason : Nếu như các anh có thể đảm bảo trong hai tuần , điều đó sẽ mang lại cho chúng tôi một sự thuận lợi lớn so với các đối thủ cạnh tranh của chúng tôi .
Keith : Chúng tôi đảm bảo dứt khoát là có thể,những công nhân của chúng tôi rất có kinh nghiệm và chúng tôi có những trang thiết bị tối tân nhất.
Jason : Xem ra giống như chúng tôi đang có một thế thắng lợi hoàn toàn . Các anh đã có hợp đồng của chúng tôi rồi đó.
Keith : Thật tuyệt . Chúng tôi sẽ bắt đầu ngay .


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 7761   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.