Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Haggle over every penny of the deal !!! - Mặc cả từng đồng xu nhỏ !!!Virginia: Did you get that fashion order from Fashion International ?
Alice: Yes, but it was really hard work.
Virginia: I'm not surprised. They're known to be a tough bunch to do business with.
Alice: They certainly are. Their buyer haggled over every penny of the deal.
Virginia: That's why the company's so profitable.
Alice: Too right. Still their order will give us work for the next three months.

Bài dịch mang tính tham khảo

Virginia : Bạn có được đơn đặt hàng nào trong Triển lãm thời trang quốc tế không ?
Alice : Có , nhưng nó thực sự là một công việc khó khăn.
Virginia : Tôi không ngạc nhiên lắm . Bọn họ biết cách để liên kết thành một nhóm rất khó làm ăn mà.
Alice : Dĩ nhiên rồi . Những khách hàng của họ mặc cả từng đồng xu nhỏ.
Virginia : Đó là lý do tại sao công ty sinh lãi lớn như vậy.
Alice : Quá đúng . Vẫn là những đơn đặt hàng của họ sẽ mang lại cho chúng ta công việc trong ba tháng tới.


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 8146   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.