Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Shell out a lot more money for extras !!! - Trả thêm nhiều tiền phát sinh !!!Billie: Did you enjoy your theme park visit ?
Vaughan: On the whole yes; there was certainly a lot to see and we had a very full day.
Billie: You don't sound totally enthusiastic.
Vaughan: Well that's because the entrance fee was quite high, but once inside we had to shell out a lot more money for extras which I think ought to have been included in the ticket price.
Billie: What sort of extras ?
Vaughan: Well, for example, traveling between the different attractions on the electric bus. We had to pay for each separate journey.

Bài dịch mang tính tham khảo

Billie : Anh có vui với chuyến đi chơi công viên của mình không ?
Vaughan: Nhìn chung là thế ; tất nhiên có rất nhiều thứ để xem và chúng tôi đã có một ngày khá trọn vẹn .
Billie : Anh nói có vẻ không hoàn toàn hào hứng lắm .
Vaughan: À đó là vì phí vào cổng khá là cao , nhưng một lần vào trong đó chúng tôi đã phải trả thêm rất nhiều tiền phát sinh mà tôi đã nghĩ rằng nó đã được bao gồm trong giá vé .
Billie : Phát sinh thêm những loại chi phí nào ?
Vaughan: À , ví dụ là hành trình những điều hấp dẫn kỳ lạ trên xe bus điện . Chúng tôi phải trả cho từng chuyến đi riêng biệt .


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 14013   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.