Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Pay through the nose !!! - Trả giá quá đắt !!!Teddy: Did you have a good time in Thailand ?
Martin: We did. We traveled all over the country and saw some fantastic sights.
Teddy: What was the accommodation like ?
Martin: Very good everywhere we went. And the people were very friendly.
Teddy: Sounds perfect.
Martin: It was, almost. But I had to make a couple of international phone calls from one of the hotels and I really had to pay through the nose for those.

Bài dịch mang tính tham khảo

Teddy : Bọn anh đã có một khoảng thời gian vui vẻ ở Thái Lan chứ ?
Martin : Ừ . Chúng tôi đã đi du lịch qua rất nhiều nước và thấy rất nhiều cảnh tượng hùng vĩ .
Teddy : Thế chỗ ăn ở thế nào ?
Martin : Những nơi chúng tôi đến đều rất tốt . Và mọi người đều rất thân thiện .
Teddy : Nghe thật hoàn hảo .
Martin : Hầu như là thế . Nhưng tôi đã gọi hai cuộc điện thoại quốc tế từ một trong những khách sạn và tôi đã phải trả một cái giá rất đắt .


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 13479   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.