Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Cut to the bone !!! - Cắt giảm trầm trọng !!!Coral: Morale is a bit low in our company at the moment, especially in the HR department where I work.
Shelby: I'm not surprised, business hasn't been good at all lately.
Coral: It certainly hasn't and it's forecast to get worse.
Shelby: What effect will that have on your plans for the next financial year ?
Coral: Well, all departments are being told to economize, and the HR department's training budget is being cut to the bone.
Shelby: That's surely a bit short-sighted. I would have thought that upgrading the skills of its staff should be a high priority for any company.

Bài dịch mang tính tham khảo

Coral : Lúc này đây công ty chúng tôi đang suy sụp tinh thần , đặc biệt là phòng nhân sự nơi tôi làm việc .
Shelby: Tôi cũng chẳng ngạc nhiên lắm , công việc kinh doanh thời gian gần đây không được suôn sẻ mà.
Coral : Chính xác là như thế , và nó được dự báo là còn tồi tệ hơn .
Shelby: Vậy những kế hoạch cho năm tài chính sắp tới sẽ tác động thế nào ?
Coral : À tất cả các bộ phận sẽ bị cắt giảm,và ngân sách đào tạo của phòng nhân sự sẽ bị cắt giảm trầm trọng .
Shelby: Thật là thiển cận . Tôi đã nghĩ là việc nâng cao nghiệp vụ cho các nhân việc nên được ưu tiên cao với bất cứ công ty nào .


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 7720   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.