Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Draught or bottled ? - Bia thùng hay bia chai ?Laurie: I've worked up a bit of a thirst after all that walking and this looks like a really nice pub. Shall we go in ?
Marge: Why not ? We could do with a rest.
Laurie: ( At the bar ) Now what can I get you ?
Marge: I'd like a half of lager please.
Laurie: Draught or bottled ?
Marge: Bottled please. I prefer German beer and they don't seem to have any on draught.

Bài dịch mang tính tham khảo

Laurie : Tớ đã khát nước hơn một chút sau khi rảo bộ và cái quán này trông có vẻ là một quán rượu khá đẹp . Chúng ta sẽ vào đó chứ ?
Marge : Sao lại không ? Chúng ta có thể vào đó và nghỉ ngơi một lúc .
Laurie : ( Trong quán rượu ) Nào , mình có thể gọi gì cho bạn đây ?
Marge : Cho tớ một nửa ly bia .
Laurie : Bia thùng hay bia chai ?
Marge : Bia chai . Tớ thích bia Đức hơn và chúng có vẻ như không bao giờ đựng trong thùng cả .


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 4594   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.