Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


You were really tipsy !!! - Bạn đã thực sự say rồi đó !!!Myrtle: Lulu's hen party last night was really wild, wasn't it ?
May: Yes, look at the horrible bags under our eyes.
Myrtle: I really had a bit too much to drink. No wonder I feel so rough.
May: Yes, you were really tipsy by the end.
Myrtle: I think I'd better keep off alcohol for a bit.
May: Good idea, I think I'll do the same. Our systems need to recover.

Bài dịch mang tính tham khảo

Myrtle : Bữa tiệc của Lulu tối qua thực sự là rất lộn xộn đúng không ?
May : Ừ , hãy nhìn vết thâm quầng dưới mắt của chúng ta mà xem .
Myrtle : Mình thực đã hơi say khi uống quá nhiều . Chẳng thế mà mình cảm thấy thật khó chịu .
May : Ừ , bạn đã thực sự say vào cuối bữa tiệc .
Myrtle : Mình nghĩ tốt hơn thì nên uống ít rượu đi một chút .
May : Ý hay đấy , mình cũng nghĩ là mình sẽ làm như thế . Cơ thể chúng ta cần phải được phục hồi .


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 8908   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.