Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


What's it for ? - Nó dùng để làm gì ?Hettie: What's that above the bar ? It looks like a long glass trumpet with a glass bulb at the end.
Jim: It's a yard of ale, that's to say it's a bit less than a meter long.
Hettie; What's it for ?
Jim: It's for a traditional beer-drinking competition.
Hettie: Who wins ?
Jim: The person who can drink a pint of beer from it fastest without spilling a drop. It's very difficult. The record in this pub is 9 seconds.

Bài dịch mang tính tham khảo

Hettie : Cái gì ở trên quán rượu vậy ? Nó trông giống như là một cái kèn trumpet trong suốt dài cùng với một cái bóng đèn trong suốt ở cuối .
Jim : Nó là một cái thước đo bia rượu đấy , có thể nói nó chỉ ngắn hơn một mét chút xíu thôi .
Hettie : Nó dùng để làm gì ?
Jim : Nó dùng cho cuộc thi uống bia truyền thống .
Hettie : Người thế nào sẽ chiến thắng ?
Jim : Người nào có thể uống một Panh bia trong cái đó một cách nhanh nhất và không để sót một giọt nào . Nó rất là khó . Kỷ lục của quán này là 9 giây đấy .

Ghi chú : Panh (Pint) là một đơn vị đo lường ở Mỹ , bằng 0,57 lít .


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 4721   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.