Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


I am in a quandary !!! - Tôi đang trong một tình thế khó xử !!!Serena: Good news in your letter ?
Kenyon: Oh hi! Please sit down and join me for coffee. It's very good news in a way.
Serena: Don't keep me in suspense.
Kenyon: It's from my brother in Japan. He tells me that there are very good jobs available in Tokyo for someone like me.
Serena: Wow! Cool! Are you going to go ?
Kenyon: I sure want to. The problem is I'm deep in debt and I can't afford to make the move. But I'm desperate to go, because I'm in a really crummy job which pays badly. So I'm in a quandary.
Serena: You sure are.

Bài dịch mang tính tham khảo

Serena : Có tin gì mới trong thư của bạn à?
Kenyon : Ồ xin chào ! Hãy ngồi xuống và dùng một ly cà phê với mình . Có những tin rất tốt đấy .
Serena : ĐỪng làm mình hồi hộp thế chứ .
Kenyon : Đó là tin từ anh trai mình ở Nhật Bản . Anh ấy bảo mình rằng có rất nhiều công việc tốt ở Tokyo cho những người như mình .
Serena : Thật tuyệt ! Và bạn sẽ đến đó chứ ?
Kenyon : Mình chắc là mình muốn vậy . Vấn đề là mình đang chìm sâu trong nợ nần và mình không thể đủ khả năng để ra đi . Nhưng mình không có hy vọng để đi bởi vì mình đang thực sự đang trong một công việc tiêu điều với mức lương tệ hại . Và mình đang ở trong một tình thế khó xử .
Serena : Chắc chắn rồi .


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 7797   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.