Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


He's wavering on that commitment - Ông ta đang do dự trong chiến lược nàyDelia: I've seen you looking a lot more cheerful than you are at the moment.
Owen: Well this isn't the best day I've had this year.
Delia: Is it something to do with the new business strategy ?
Owen: How did you guess ? You know the boss said he would commit three hundred thousand dollars to my latest business development project ?
Delia: Yes, you fought very hard for that I remember.
Owen: Well, he's wavering on that commitment. Says the company may not be able to afford it.
Delia: That's a bit of a blow.

Bài dịch mang tính tham khảo

Delia : Mình đã từng trông thấy bạn vui hơn rất nhiều so với lúc này .
Owen : À , đây không phải là ngày đẹp nhất mà tôi có trong năm nay .
Delia : Có chuyện gì phải làm với chiến lược kinh doanh mới sao?
Owen : Sao bạn lại nghĩ vậy ? Bạn biết đấy , ông chủ đã nói rằng ông ấy giao phó ba trăm ngàn đô la cho dự án phát triển kinh doanh mới nhất của mình mà ?
Delia : Ừ , theo mình nhớ bạn đã phải tranh đấu rất khó khăn cho điều đó .
Owen : À , ông ấy đang do dự trong chiến lược này . Ông ấy bảo rằng công ty có thể không đủ sức thực hiện .
Delia : Đó là một phần nhỏ của một rắc rồi lớn đấy .


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 7747   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.