Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Looking for a job -- I'll keep that in mind. - Tìm việc - Tôi sẽ ghi nhớ điều đó.Kent is going to have a job interview the next day. His friend Reese is trying to give him some advice.


Reese: So, how was your interview?
Kent: I haven't gone to the interview yet. It's tomorrow. I'm so nervous.
Reese: Don't worry. You should do fine. You have the experience.
Kent: I hope so.
Reese: Remember, they want someone who works well with people. You've got to show them how easy-going and personable you are!
Kent: Thanks. I'll keep that in mind.

Bài dịch mang tính tham khảo

Kent sẽ có một cuộc phóng vấn xin việc vào ngày tới . Bạn của anh ta Reese đang cố gắng cho anh ta vài lời khuyên .


Reese : Thế , cuộc phỏng vấn của cậu thế nào ?
Kent : Tôi vẫn chưa đi phỏng vấn . Ngày mai mới đến hẹn . Tôi rất lo lắng .
Reese : Đừng lo . Cậu sẽ làm tốt thôi . Cậu có kinh nghiệm rồi mà .
Kent : Hy vọng là như vậy .
Reese : Nên nhớ , họ muốn ai đó sẽ làm việc tốt với mọi người . Cậu phải chứng tỏ cho họ thấy cậu thật thoải mái và khéo léo .
Kent : Cảm ơn cậu . Tôi sẽ ghi nhớ điều này .


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 12429   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.