Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Looking for a job -- I believe I have a good chance. - Tìm việc - Tôi tin là tôi có một cơ hội tốt.Burt is applying for a new job and is very confident about himself.


Raelene: Hi, Burt. I heard you're looking for a new job.
Burt: Yeah. I just had an interview yesterday.
Raelene: Oh. How did it go?
Burt: I think I did well. They said they would make a decision by this Friday.
Raelene: This Friday? Looks like they want to hire the person as quickly as possible.
Burt: Yeah! I think so, too.
Raelene: What are your chances of getting that job?
Burt: I believe I have a very good chance. The director seems to like me.
Raelene: Well, good luck, then.
Burt: Thanks. I hope it helps.

Bài dịch mang tính tham khảo

Burt đang nạp đơn xin một công việc mới và rất tự tin .Realên : Chào Burt . Tôi có nghe là cậu đang tìm một công việc mới.
Burt : Đúng rồi , tôi vừa có một cuộc phỏng vấn ngày hôm qua.
Raelene: Ồ , vậy mọi việc thế nào ?
Burt : Tôi nghĩ là tôi đã làm tốt . Họ bảo rằng họ sẽ đưa ra quyết định vào thứ sáu này .
Raelene: Thứ sáu này ư? Có vẻ như họ muốn thuê người càng nhanh càng tốt .
Burt : Ừ ! Tôi cũng nghĩ vậy .
Raelene: Cơ hội làm việc của cậu thế nào?
Burt : Tôi tin là rất triển vọng . Giám đốc có vẻ thích tôi .
Raelene: Vậy à , vậy thì chúc may mắn .
Burt : Cảm ơn . Hy vọng vậy .


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 14266   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.