Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


On the job -- I'm overwhelmed with a heavy workload. - Trong công việc - Tôi ngập đầu với hàng đống công việc nặng nhọcDerrick complains to his good friend Terri that he is overwhelmed with a heavy workload....


Terri: Derrick, don't you think you should take a vacation? Even one or two days would be fine.
Derrick: There's no way. There's too much work.
Terri: But you look so exhausted. You need a break!
Derrick: I know. My chances would be better if they would hire more people.
Terri: They won't hire more people?
Derrick: No. They always want to keep the cost down. I am really overwhelmed with a heavy workload.
Terri: Maybe you should talk to the manager.
Derrick: Yes. I'm going to bring this up in tomorrow's meeting.

Bài dịch mang tính tham khảo

Derrick phàn nàn với người bạn tốt Terri rằng anh ấy đang ngập đầu với hàng đống công việc nặng nhọc ...

Terri : Derrick , anh không nghĩ là nên có một kỳ nghỉ sao? Thậm chí chỉ một hai ngày cũng tốt mà.
Derrick : Hoàn toàn không có cách nào . Có quá nhiều công vịêc lúc này .
Terri : Nhưng anh trông có vẻ căng thẳng . Anh cần một sự giải toả .
Derrick : Tôi biết chứ . Cơ hội nghỉ ngơi sẽ nhiều hơn nếu như họ thuê thêm người .
Terri : Thế họ sẽ không thuê thêm người ư ?
Derrick : Không đâu . Họ luôn muốn giảm chi phí nhân công xuống . Tôi thực sự bị ngập đầu vào hàng đống công việc nặng nhọc .
Terri : Có lẽ anh nên nói chuyện với người quản lý .
Derrick : Ừ . Tôi đang định sẽ nói điều này trong cuộc họp ngày mai .


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 10401   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.