Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


On the job -- Chances are slim! - Trong công việc - Những cơ hội là mờ nhạt !Janice is thinking of whether or not she should quit and look for another job somewhere else because she hasn't gotten a raise in three years....


Eddie: What are the chances of getting a raise this year?
Janice: Chances are slim!
Eddie: Wow! You haven't gotten a raise for how many years now?
Janice: (Heave a sigh). It's been three years! The company keeps losing money and they can't afford to give anyone a raise.
Eddie: That's too bad. Did you ever think of working somewhere else?
Janice: Yeah. In fact, I have an interview next Monday.
Eddie: Good luck!


Bài dịch mang tính tham khảo

Janice đang nghĩ về việc có nên từ bỏ hay là tìm một công việc khác ở một nơi nào đó bởi vì trong ba năm gần đây cô ấy vẫn không được tăng lương ...

Eddie : Có cơ may nào để được tăng lương năm này không?
Janice: Cơ hội mờ nhạt lắm !
Eddie : "Tuyệt thật" ! Thế bao nhiêu năm rồi cô chưa được tăng lương?
Janice : (thở dài) Đã ba năm rồi ! Công ty đang thua lỗ và họ chẳng thể cố tăng lương được cho ai cả .
Eddie : Thật là tệ . Bạn đã bao giờ nghĩ đến chuyện làm việc ở một nơi khác chưa ?
Janice : Ừ , thực ra thì mình cũng sẽ có một cuộc phỏng vấn vào thứ hai tới .
Eddie : Chúc may mắn !


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 12080   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.