Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


On the job -- Why does she have a long face? - Trong công việc - Tại sao mặt cô ấy lại dài ra như thế?May was recently promoted, but she doesn't seem happy. Her colleagues Cathy and Jake are kind of curious....


Cathy: Did you see May today?
Jake: Yes. But why does she have such a long face?
Cathy: I don't have the foggiest idea.
Jake: I thought she'd be happy.
Cathy: Yeah, especially since she got a promotion recently.
Jake: Maybe it's some kind of personal problem.

Bài dịch mang tính tham khảo

Gần đây , May được thăng chức , nhưng cô ấy xem ra có vẻ không vui lắm . Đồng nghiệp của cô ấy , Cathy và Jake là những người có tính tò mò ...

Cathy : Hôm nay cậu có gặp May không?
Jake : Có , nhưng tờ chẳng hiểu sao mặt cô ta lại dài ra như thế ?
Cathy : Tôi chẳng biết tý gì cả.
Jake : Tôi đã nghì là cô ấy phải vui chứ.
Cathy : Phải , đặc biệt là kể từ khi cô ta được thăng chức thời gian gần đây .
Jake : Có lẽ đó là một vấn đề cá nhân nào đó .


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 15161   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.