Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


I think school is giving me hives! - Mình nghĩ rằng trường học làm mình bị phát ban !!!Storyline: Judy is so stressed out that she has hives all over.

Diane: Hey, Judy. How's it going?
Terri: Not too great. I'm really stressed out.
Diane: Oh?
Terri: Yeah, I think school is giving me hives. See?
Diane: Oh, my gosh! Your arm is full of bumps!
Terri: And that's not the worst of it. You should see the bumps on my legs.
Diane: What did the doctor say?
Terri: He said to relax and take a break, but we both know I don't have any time for relaxing.
Diane: Yeah, but if you don't, it's only going to get worse.
Terri: I know, I know.... Maybe I can relax after this paper.
Diane: I sure hope so.

Bài dịch mang tính tham khảo

Judy quá căng thẳng vì cô ấy bị phát ban khắp cơ thể .

Diane : Này , Judy . Mọi việc thế nào rồi ?
Terri : Không tốt lắm . Mình thực sự rất căng thẳng .
Diane : Ồ ?
Terri : Đúng thế , mình nghĩ rằng trường học đã lây cho mình những vết phát ban . Thấy không ?
Diane : Ôi , lạ thật đấy ! Cánh tay của bạn đầy những vết sưng .
Terri : Đó không phải là điều tệ nhất . Bạn nên thấy những vết sưng ở chân mình .
Diane : Bác sỹ đã nói sao ?
Terri : Ông ấy nói rằng hãy thư giãn và nghỉ ngơi , nhưng cả bạn và mình đều biết rằng là mình không có chút thời gian nào để thư giãn cả .
Diane : Ừ , nhưng nếu bạn không làm thế , nó sẽ ngày một tệ hơn đấy .
Terri : Mình biết , mình biết ... Có lẽ mình sẽ thư giãn sau bài luận văn này .
Diane : Mình cũng hy vọng vậy .


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 7707   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.