Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


I was burnt to a crisp! - Da mình đã cháy xạm!Storyline: Sydney went swimming the other day. Because she didn't put on the sunscreen, she was burnt to a crisp.

Henk: Why are you wearing your bathing suit around the house?
Sydney: Yesterday I went swimming at my friend's house and I forgot to put my sunscreen on.
Henk: That wasn't very brilliant.
Sydney: Well, the sun didn't feel hot when I got in, but I guess I was wrong. I got burnt to a crisp!
Henk: So why the suit?
Sydney: I can't stand to wear anything else.

Bài dịch mang tính tham khảo

Vào một ngày nọ , Sydney đang đi bơi . Bởi vì cô ấy đã không mang kem chống nắng , da cô ấy đã cháy xạm .

Henk : Sao bạn lại mặc đồ tắm ở trong nhà vậy ?
Sydney : Hôm qua mình đi bơi tại nhà một người bạn và mình đã quên bôi kem chống nắng vào .
Henk : Cũng không nắng lắm mà .
Sydney : À , ánh nắng không nóng lắm khi tôi đến , nhưng mình nghĩ rằng mình đã sai lầm . Da mình đã cháy xạm .
Henk : Vậy thì tại sao bạn lại mặc đồ như thế ?
Sydney : Mình không thể đứng dậy để mặc cái gì khác .


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 7575   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.