Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


It's on me. - Đến lượt mình .Ron makes a phone call to the restaurant to reserve a table for him and his friends for dinner....

Mary: Thanks for lunch. It was delicious.
Shelly: It's OK.
Mary: Next time lunch is on me.
Shelly: Don't be silly.
Mary: I'm serious.
Shelly: All right. Next time you'll treat.
Mary: It's a deal!

Bài dịch mang tính tham khảo

Ron gọi điện thoại dến hà hàng để đặt một bàn cho anh và những người bạn của anh để ăn tối...

Mary : Cảm ơn vì bữa trưa. Nó thật tuyệt .
Shelly : Uh , được rồi mà .
Mary : Bữa trưa sau sẽ đến lượt mình mời đấy.
Shelly : Đừng có ngại mà.
Mary : Mình nói nghiêm túc đấy .
Shelly : Đươc rồi mà . Lần sau sẽ là bạn đấy.
Marry : Bạn bè với nhau phải thế chứ !


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 9719   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.