Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


It's my treat. - Tớ đãi mà .Donald treats Debra to a delicious meal at a restaurant....

Donald: Let's eat out, shall we?
Debra: I'm broke. I've gone through my paycheck for the week already.
Donald: Don't worry about it. It's my treat.
Debra: You're sure? You're so generous!
Donald: And nice, too.
Debra: So, where are you taking me?
Donald: Some place you've never been before. Donald's Kitchen.

Bài dịch mang tính tham khảo

Donald đãi Debra một bữa ăn tuyệt vời tại nhà hàng ...

Donald : Chúng ta sẽ đi ăn ngoài chứ ?
Debra : Mình nhẵn túi rồi . Mình vừa mới thanh toán hết hoá đơn cho tuần này .
Donald : Không cần phải lo . Mình đãi mà .
Debra : Chắc không ? Anh thật là hào phóng .
Donald : Và tử tế nữa .
Debra : Vậy thì , anh định đưa tôi đi đâu đây ?
Donald : Một nơi mà bạn chưa bao giờ đến . Nhà bếp của Donald .


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 9177   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.