Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


How often do you eat out? - Bạn có thường đi ăn ngoài không?Louise is curious about why her friend Shelly eats out very often....

Louise: How often do you eat out, Shelly?
Shelly: Well, very often. I eat out almost five times a week.
Louise: Wow, I really envy you.
Shelly: Don't envy me. It's for business. In fact, I'm sick and tired of restaurant food. Sometimes I just want a home-cooked meal.

Bài dịch mang tính tham khảo

Louise đang tò mò về việc sao mà bạn của cô Shelly lại đi ăn ngoài rất thường xuyên ...

Louise : Bạn thường đi ăn ngoài không , Shelly ?
Shelly : À , cũng nhiều lắm . Tôi hầu như ăn ngoài chừng năm lần một tuần .
Louise : Cha cha , tôi thật sự ghen tỵ đó .
Shelly : Đừng ghen tỵ với tôi . Chỉ là vì công việc thôi . Thực ra thì , tôi chán ngấy với thức ăn nhà hàng rồi . Đôi khi tôi chỉ muốn một bữa ăn gia đình mà thôi .


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 8960   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.