Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


I want it to be very, very lean. - Tôi muốn nó phải thật là nạc .Michelle is preparing dinner. She asks John for help....

Michelle: John, can you do me a favor? Can you help me cut this chicken?
John: At your service. How do you want me to cut it?
Michelle: I would like half of it cut into slices, and the other half diced.
John: OK. Half sliced and the other half diced.
Michelle: Oh, by the way, I want it to be very, very lean. Not even a shred of fat.
John: Got'cha. Cut off the fat.

Bài dịch mang tính tham khảo

Michelle đang chuẩn bị bữa tối . Cô nhờ John giúp đỡ ...

Michelle : John , anh có thể giúp em một chút không ? Anh chặt con gà này cho em nhé .
John : Được thôi . Em muốn anh chặt nó thế nào ?
Michelle : Em muốn một nửa chặt thành từng lát , nửa còn lại thì chặt từng miếng vuông .
John : Ok , nửa lát và nửa vuông .
Michelle : Tiện thể , em muốn nó phải thật là nạc đó . đừng có chút béo nào nhé .
John : Tuân lệnh . Cắt mỡ đi này .


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 8954   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.