Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Make it small, please! - Làm ơn ít thôi !In the restaurant, Kate orders some eggs and a glass of juice for her breakfast....

Waiter: What would you like to order?
Kate: I'd like ham and eggs, please.
Waiter: How do you want your eggs?
Kate: What are my choices?
Waiter: Scrambled, sunny side-up, over-easy, and over-hard.
Kate: Scrambled, please. Hm, no, I think I want sunny side-up.
Waiter: Is there anything else?
Kate: One orange juice. Make it small, please.

Bài dịch mang tính tham khảo

Trong nhà hàng , Kate gọi một ít trứng và một ly nước hoa quả cho bữa sáng ...

Bồi bàn : Cô muốn gọi món gì thưa cô ?
Kate : Làm ơn cho tôi giăm bông và trứng .
Bồi bàn : Cô muốn trứng như thế nào ?
Kate : Tôi có những sự lựa chọn gì ?
Bồi bàn : Trứng bác , trứng ốp la , tráng vừa , hay chín hẳn .
Kate : Trứng bác . à , thôi , tôi nghĩ tôi muốn trứng ốp la cơ .
Bồi bàn : Có gì nữa không thưa cô ?
Kate : Và một nước cam . Ít thôi .


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 9236   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.