Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


How do you want your beef? - Cô muốn thịt bò như thế nào ?Maria eats out together with her friend. She orders roast beef and the waiteress asks her how she wants her beef done ....

Waiteress: Are you ready to order now?
Maria: Yes. I'll have some salad, roast beef, and mashed potatoes.
Waiteress: How do you want the beef? Rare, medium, or well-done?
Maria: Well-done. And easy on the salt, please.
Waiteress: Sure. Anything to drink?
Maria: Do you have coffee or tea? I'd like decaf.
Waiteress: Yes, we have both. Which one would you like, coffee or tea?
Maria: Iced tea, please. And easy on the ice.


Bài dịch mang tính tham khảo

Maria đi ăn tiệm cùng với bạn của cô . Cô ấy gọi món thịt bò nướng và người bồi bàn nữ hỏi cô ấy rằng cô ấy muốn dùng thịt bò được nấu thế nào ...

Người bồi bàn : Cô đã sẵn sàng gọi món chưa ?
Maria : Vâng . Tôi muốn một ít sa lát , thịt bò nướng và khoai tây hầm .
Người bồi bàn : Cô muốn dùng thịt bò như thế nào ? Tái , vừa hay là nấu kỹ ?
Maria : Nấu chín . Và làm ơn cho thêm chút muối .
Người bồi bàn : Chắc rồi . Cô có uống gì không ?
Maria : Cô có cà fê hay trà đó không ?
Người bồi bàn : Vâng , chúng tôi có cả hai . Vậy cô muốn dùng loại nào , cà fê hay trà vậy ?
Maria : Một ly trà lạnh . Thêm chút đá cũng không sao .


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 9803   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.