Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Paying The Bill - Thanh toán hoá đơnA: Could we have the bill please?
B: Chris, let me get this.
A: No, no. You got it last time. It's on me.
B: OK, it's very good of you.

Bài dịch mang tính tham khảo

A : Có thể cho tôi xem hoá đơn được không ?
B : Thôi nào Chris , hãy để mình thanh toán nó cho .
A : Không , không . Lần trước đã là anh rồi mà . Lần này để tôi .
B : Thôi được , anh thật là tốt .


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 10910   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.