Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


It tastes stale! - Nó có vị ôi thiu !The two people in the dialogue below want to fix pork chops for dinner, but they later find out that the meat has gone bad....

Wayne: What are we going to eat for dinner?
Lilia: I'm going to fix some pork chops.
Wayne: I'm afraid the meat is rotten.
Lilia: That's strange! I just bought it the day before yesterday.
Wayne: Well, I forgot to put it in the refrigerator.
Lilia: Good for you! Now what should we eat?
Wayne: Why don't we eat out?
Lilia: Again? Weren't you just complaining that it's too expensive to eat out?
Wayne: Not when you're hungry.

Bài dịch mang tính tham khảo

Hai người trong đoạn hội thoại dưới đây muốn chế biến sườn heo cho bữa tối , nhưng cuối cùng họ thấy rằng thịt đã bị hư hỏng ...

Wayne : Chúng ta sẽ ăn gì trong bữa tối đây ?
Lilia : Em sẽ chế biến sườn heo .
Wayne : Anh e rằng là nó đã bị hỏng rồi .
Lilia : Thật lạ ! Em vừa mua nó ngày hôm trước mà .
Wayne : À , anh đã quên bỏ nó vào tủ lạnh .
Lilia : Được lắm ! Vậy bây giờ chúng ta nên ăn gì đây ?
Wayne : Sao chúng ta không ăn ngoài ?
Lilia : Lại nữa à ? Chẳng phải anh vừa than phiền rằng ăn ngoài quá đắt đỏ sao ?
Wayne : Đó là không phải khi em đói .


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 9877   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.